МЕНЮ
Your Cart

СЕРВИЗНА ИНФОРМАЦИЯ

„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД осигурява  професионално сервизно обслужване  за Вашите професионални електроинструменти с марка JCB, като Ви гарантираме, че при нас ще получите необходимото внимание и очакваното високо качество.

Като компания, която предлага продукти на пазара „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД,  се е присъединила към одобрената система и регулация за рециклиране на стари  уреди и батерии в Република България. 

Връщането на старите уреди е безплатно.

 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

 (Приета с ПМС №351 от 27.12.2012, обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013г.) 

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-ba

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/dokumenti/ba/NaredbaBAr1.pdf