МЕНЮ
Your Cart

Политика за поверителност

Политика за поверителност

„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДсе ангажират да защитават и спазват вашата поверителност.

Тази политика (заедно с нашите условия за ползване и всички други документи, посочени в нея) определя основата, върху която всички лични данни, които „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД събира от вас, или които ни предоставяте, ще бъдат обработвани от нас. 

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство. 


Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт.


Моля Ви да  прочетете внимателно следното, за да разберете нашите възгледи и практики по отношение на вашите лични данни и как „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДще го третират. 

Посещавайки https://my-jcb.tools/, Вие приемате и приемате практиките, описани в тази политика.

За целите на Закона за защита наличните данни, администраторът на данни е „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД

Адрес: гр.София 1309, ж.к.Илинден, ул.Атанас Хранов,бл.71

Телефон: 0700 50 507

Електронна поща:

Централен Офис: office@my-jcb.toolsИнформация, която „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  може да събира от Вас.

„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД може да събира и обработва следните данни за вас:

Информация, която Вие решите да ни предоставите. 

Можете да ни предоставите  информация за вас, като се свържете с нас по мейл или по друг начин. Това включва и информация, която споделяте, когато подадете сигнал за проблем с нашия сайт.

 Информацията, която ни предоставяте, може да включва вашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер. Ако се свържете с нас, „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДможе да води отчет на тази кореспонденция.

Информация, която „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДсъбират за вас.

По отношение на всяко ваше посещение на нашия сайт „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДможе автоматично да събира следната информация:


- техническа информация, включително адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на вашия компютър към Интернет, тип и версия на браузъра, настройка на часовата зона, типове и версии на приставки за браузър, операционна система и платформа;

- информация за вашето посещение, включително пълния  поток за унифицирани ресурси (URL) към, през и от нашия сайт (включително дата и час); 

- продукти, които сте прегледали или търсили;

- времена за реакция на страницата, грешки при изтегляне, продължителност на посещенията на определени страници, информация за взаимодействието на страницата (като превъртане, кликвания и преминаване с мишка) и методи, използвани за разглеждане извън страницата и всеки телефонен номер, използван за обаждане на нашия номер за обслужване на клиенти ,

Информация , която „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДполучават от други източници. 

„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДработят в тясно сътрудничество с трети страни (включително например доставчици на анализи и доставчици на информация за търсене) и могат да получават информация за вас от тях.

Събраната информация за вас може да бъде споделена с избрани трети страни, включително производители и търговци на  продукти с марката  JCB.

Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки, за да ви отличи от другите потребители на нашия уебсайт. 

Това ни помага да ви осигурим удобство, докато разглеждате нашия уебсайт, а също така ни позволява да подобрим нашия сайт. За подробна информация относно бисквитките, които „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДизползват и целите, за които „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДги използват, вижте нашата политика за бисквитки.

Използване на информацията

Информацията , която „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДсъбират за вас ще бъде  използвана за :

- да администрира нашия сайт и за вътрешни операции, включително отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване, изследвания, статистически и проучвателни цели;

- да подобрим нашия сайт и за да гарантираме, че съдържанието се представя по най-ефективния начин за вас и за вашия компютър;

- като част от нашите усилия да поддържаме сайта си безопасен и сигурен;

- за измерване или разбиране на ефективността на рекламата;

- да отправя предложения и препоръки към вас и други потребители на нашия сайт относно стоки или услуги, които могат да заинтересуват вас или тях.


Информацията , която „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДполучават от други източници  може да бъде комбинирана  с информация, която ни предоставяте  и с информацията, която „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДсъбира за вас. 

„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  могат да предоставят тази информация и комбинираната информация за целите, посочени по-горе (в зависимост от видовете информация, които „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДполучават).

Разкриване на вашата информация

„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДможе да споделя вашата лична информация с избрани трети страни и с всеки наш партньор , с който сме свързани по веригата на производството и доставката на продукти с марката JCB.

„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  и избрани трети страни могат  да използват вашата лична информация, за да ви предоставят информация за стоки или услуги, която „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДсчита, че може да ви интересува.

„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДмогат да споделят вашата информация с избрани трети страни, включително доставчици на аналитични данни и търсачки, които ни помагат в подобряването и оптимизирането на нашия сайт.

„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДможе да разкрива вашата лична информация на трети страни:

- В случай, че „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД продаде или закупи определен бизнес или активи, като  в този случай  „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДможе да разкрие личните ви данни на бъдещия продавач или купувач на такъв бизнес или активи.

- Ако „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДса задължени да разкриват или споделят вашите лични данни, за да се съобразят с всяко правно задължение или с цел да наложат или да прилагат нашите условия за ползване и други споразумения;

 или

- за защита на правата, собствеността или безопасността на „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД,нашите доставчици, клиенти или други. Това включва обмен на информация с други компании и организации с цел защита от измами и намаляване на кредитния риск.

Къде „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  съхранява вашите лични данни

Данните, които JCB Tools събират от вас, могат да бъдат прехвърлени и съхранявани в дестинация извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Те  могат да бъдат обработени и от служители извън ЕИП, които работят с нас или за някой от нашите партньори за производство и доставка на проодукти с марката  JCB . Изпращайки личните си данни, вие се съгласявате с това прехвърляне, съхраняване или обработка.

„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират безопасно и в съответствие с тази политика за поверителност.


Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на нашите сигурни сървъри.

За съжаление, предаването на информация по интернет не е напълно сигурно.

 Въпреки че „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДще направи всичко възможно да защити вашите лични данни, „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДне може да гарантира сигурността на вашите данни, предавани на нашия сайт, тоест  всяко предаване на ваши данни си остава  на ваш риск. 

След като „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДполучат вашата информация, „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДще използва строги процедури и функции за защита, за да се опита да предотврати неправомерен достъп.

Вашите права

Имате право да поискате от нас да не обработваме вашите лични данни за маркетингови цели. 

„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДобикновено ще ви информира (преди да събере вашите данни), ако„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДвъзнамеряват да използват вашите данни за такива цели или ако „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДвъзнамеряват да разкрият вашата информация на която и да е трета страна за такива цели. 

Можете да упражните правото си да предотвратите подобна обработка, като поставите отметка в определени квадратчета на формулярите, които „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДизползват за събиране на вашите данни. 

Можете също да упражнявате правото по всяко време, като се свържете с нас на :

Телефон: 0700 50 507

Електронна поща: office@my-jcb.tools

Нашият сайт може от време на време да съдържа връзки към и от уебсайтовете на  нашите партньори . 

Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, моля, обърнете внимание, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и че „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДне поема никаква отговорност или отговорност за тези политики. Моля, проверете тези правила, преди да предоставите лични данни на тези уебсайтове.

Достъп до информация

Законът ви дава право на достъп до информация, която се съхранява за вас. 

Вашето право на достъп може да се упражнява в съответствие със закона. 

Промени в нашата политика за поверителност

Всякакви промени, които „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООДмогат да направят в нашата политика за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на тази страница и, когато е подходящо, ще ви бъдат уведомени по електронната поща. Моля, проверявайте отново често, за да видите актуализации или промени в нашата политика за поверителност.

Контакт

Въпроси, коментари и искания относно тази политика за поверителност са добре дошли и трябва да бъдат адресирани до :

Електронна поща: office@my-jcb.tools