МЕНЮ
Your Cart

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Условия за използване на уебсайта https://my-jcb.tools/


Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт.

Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!


Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  (наричан по-долу "https://my-jcb.tools/" или "Интернет страницита" или "Сайт" ) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн  www.my-jcb.tools и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД (наричани за краткост Услуги).


Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на www.my-jcb.tools (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


Следващите разпоредби (заедно с посочените документи) определят условията за ползване, при които Вие можете да използвате  нашия уеб сайт https://my-jcb.tools/.


Използването на нашия сайт включва достъп или разглеждане или поръчки.


Моля, прочетете внимателно тези условия за употреба, преди да започнете да използватe сайта, тъй като те ще се прилагат за използването на нашия сайт.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  препоръчват да отпечатате копие от тези условия,  с цел употреба за бъдеща справка.Други приложими условия


Нашата Политика за поверителност,  определя условията, при които обработваме всички лични данни , които събираме от вас, или които ни предоставяте.


Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с тази обработка и гарантирате, че всички предоставени от вас данни са точни.


Политиката за бисквитки определя информация за бисквитките на нашия сайт.


Информация за нас


Сайтът : https://my-jcb.tools/  е yеб сайт, управляван от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД.

„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД е изключителен представител на марката „JCB Power Tools“ за професионалните електроинструменти, ръчни инструменти , аксесоари и батерии за територията на България, Румъния, Македония и Сърбия.


За контакт:

„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД:

гр.София 1309, ж.к.Илинден, ул.АтанасХранов,бл.71

Телефон: 0700 50 507

Електронна поща:

Централен Офис: office@my-jcb.tools

Отдел Продажби: sales@my-jcb.tools

Отдел Сервиз: service@my-jcb.tools


ДЕФИНИЦИИ


КЛИЕНТ – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:


- получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД (по електронен път, телефона и т.н.) и което е заявило създаването и използването на Акаунт; 


- се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в уебсайта;


-  след създаването на свой акаунт на уебсайта, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през уеб сайта за електронна търговия „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД.
ПРОДАВАЧ – „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД


САЙТ – електронния магазин, хостван на уеб адреса www.my-jcb.tools и неговите поддомейни

ПЛАТФОРМАТА – Сайта или мобилното приложение www.my-jcb.tools


АКАУНТ – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта, да е вярна, пълна и актуална.


ЛЮБИМИ – раздел в Акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.


СПИСЪК – секция в раздел „Любими“, в която Клиентът може да добавя продукти, от които се интересува


МОЯТА КОЛИЧКА – секция в Акаунта, която позволява на Клиента да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап;


ПОРЪЧКА – електронен документ, представляващ комуникационна форма между „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, желанието си за купуване на Стоки или Услуги от Платформата.


СТОКА(-И) ИЛИ УСЛУГА(-И) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продкти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.


ДОГОВОР – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата („Документа“).


СЪДЪРЖАНИЕ

• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;


• съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към „АДНИНСТРУМЕНТИИАКСЕСОАРИ”ЕООД, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;


• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;


ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.


ТРАНЗАКЦИЯ – действието от страна на „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.


СПЕЦИФИКАЦИИ – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

РЕВЮ – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.


РЕЙТИНГ – метод на изчисляване на нивото на удовлетворение на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.


КОМЕНТАР – оценка или критична забележка на края на едно Ревю или на друг коментар.


ВЪПРОС – форма на обръщение от Клиент към други Клиенти с цел да се получи информация относно дадени Стоки или Услуги на Платформата.


ОТГОВОР – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определена Стока. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.


“Плащане ” – услуга за плащане представляваща система за плащане, която е интегрирана в Сайта и е достъпна за Клиентите, чрез която те могат да извъшват плащане с дебитна или кредитна карта онлайн и която услуга може да бъде активирана ………..или Сайта;СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД от негово име.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД прави по електронен път (имейл) или по телефона.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.


Договорът за покупко-продажба от разстояние между „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомлние, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на дсотавка.


Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД и Клиента. Гаранционният сертификат за всяка Стока или ще я придружава, или ще бъде зареден в Акаунта на съответния Клиент, като той ще бъде издаден от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД или от негов доставчик.


В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. 


Плащането с карта към „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. 


Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. Затова „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.


При избран от Клиента начин на плащане по направена поръчка: „плащане при доставка“ (осъществявано и обозначавано съответно като „наложен платеж“, „пощенски паричен превод“ или всеки друг вид позволен от закона начин на плащане при доставка на поръчка по договор, сключен онлайн / от разстояние), приеман от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД, „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД начислява за всяка отделно заявена поръчка с такъв начин на плащане такса за обработването на такъв вид плащане, с цел покриване на разходи за обработване на плащания при доставка.


 Тази такса се начислява по отношение на поръчки на продукти, предлагани от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД, като при започване и непосредствено преди приключване на поръчката, Клиентът ще бъде уведомен за таксата, която се дължи за обработка на плащане при доставка на продукти, предлагани от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД не начислява такса за плащания онлайн с банкова карта или други платежни инструменти, свързани с карти, както и за платежните услуги, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (OB, L 94/22 от 30 март 2012 г.).
ПОРЪЧКА


Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.


Всяка добавена в Моята количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.


Потвърждавайки приемане на  Поръчката „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. Регистрирането на Поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване.


Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.


С изпращането на поръчката Клиентът разрешава „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. 


Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД при он-лайн плащания

• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.


Клиентът упражнява правото си на отказ от договора слючен от разстояние в срока, предоставен от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД, който не може да е по-кратък от законоустановения. 


Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. 


Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  през контакти , посочени в уеб сайта  или на посочените в Сайта телефони. 


Клиентът може да върне Стоката(-ите) и като попълни електронния формуляр на „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД. За повече информация посетете раздел Рекламации, Всяко връщане на Стока, купена от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД , за което не се използва електронния формуляр на Сайта, е за сметка на Клиента.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. 


Сумата ще бъде възстановена, както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.


Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от „АДНИНСТРУМЕНТИИАКСЕСОАРИ”ЕООД, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.


СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;


ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ


Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.


Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. 


Поръчки на продукти, предлагани от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.


Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД.


 Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите.


С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.


В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. 


Плащането с карта към „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  през  всяка технология или виртуална платформа за разплащане  се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. 


Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. Затова „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.


При избран от Клиента начин на плащане по направена поръчка: „плащане при доставка“,обозначавано съответно като „наложен платеж“, „пощенски паричен превод“ или всеки друг вид позволен от закона начин на плащане при доставка на поръчка по договор, сключен онлайн и приеман от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД , „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  може да начислява за всяка отделно заявена поръчка с такъв начин на плащане такса за обработването на такъв вид плащане, с цел покриване на разходи за обработване на плащания при доставка. „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  не начислява такса за плащания онлайн чрез сайта www.my-jcb.tools,  онлайн с банкова карта или други платежни инструменти, свързани с карти, както и за платежните услуги, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (OB, L 94/22 от 30 март 2012 г.).


Плащането, в зависимост от избрания от Клиента начин се извършва по следния начин:


При избран Наложен платеж (плащане в брой на куриера при доставка), плащането се извършва при доставка oт куриер или в офисите за доставка.


При избран начин на плащане с кредитна/дебитна карта онлайн:


Ако Клиентът вече си е запазил картата в своя акаунт в https://my-jcb.tools/ :  тогава с избраната карта, от начините на плащане в количката се избират  бутоните „Продължи“ и „Изпрати поръчка“. Така плащането ще сее извърши автоматично без да се налага да бъдат попълвани отново всички данни.


Ако Клиентът има карта, която все още не е запазена в неговия акаунт, тогава се избера първоначално  начин на плащане с карта, опцията „Нова карта“, избира се опцията  „Запази картата за следващи поръчки“ и след това се натиска  бутона „Продължи“. 


Изпраща се поръчката и се отваря нов прозорец, в който се  попълват данните на картата на Клиента.  За коректното извършване на транзакцията, чрез всяка виртуална технология на плащане се предоставя кода на кредитната/дебитната карта (всички цифри от 4-те групи на лицевата страна на картата, без интервали), дата на изтичане и отпечатаните последни три цифри от гърба на картата. Поръчката завършва с натискане на  бутон „Купи сега“.


Данните за платежните карти на Клиента няма да бъдат достъпни за „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  нито ще бъдат съхранявани от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД .


В случай, че в акаунта на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.


ДОСТАВКА НА СТОКИ


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, до който адрес следва да има лесен достъп или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.


 В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса, определено за това. В противен случай, доставаката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.


Условията на доставката за продуктите, предлагани от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД се намират на страницата.


Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се постави в количката.ГАРАНЦИИ


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.


По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД, гаранционните сертификати са издадени от производителя.


Гаранционните сертификати, издадени от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД ще се изпращат на Купувача в електронен формат на посочения от Купувача и-мейл адрес и чрез добавянето им в акаунта на Купувача. 


В последния случай Купувачът ще разполага със запис в Акаунта си на издадените му от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД гаранционни сертификати, като може да ги запамети или архивира във всеки един момент.


Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.


Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.


Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА


Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.


Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  могат да ревизират тези условия за ползване по всяко време, чрез промяна на тази страница.


Моля Ви , проверявайте периодично съдържанието на  тази страница, за да се информирате за всички промени, направени от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД , тъй като те са обвързващи за вас.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  може да актуализира този сайт по всяко време и може да променя съдържанието. Моля да обърнете внимание, в случай че някое от  съдържанието на сайта може да не е актуално в даден момент, като в тези случаи „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  не е задължено да го актуализира.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  не гарантира, че в сайта или в някое съдържание в него няма да се съдържат грешки или пропуски.Достъп до нашия сайт https://my-jcb.tools/


Този сайт се предоставя безплатно.

Инструментите на „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  не гарантират, че нашият сайт или каквото и да е съдържание в него винаги ще бъде наличен или ще работи перфектно.


Достъпът до този сайт е разрешен временно. „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  може да преустанови, оттегли, прекрати или промени всички или някоя част от него без предупреждение.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  няма да  носи отговорност, ако по някаква причина този сайт не е достъпен по всяко време или за някакъв период.


Вие носите отговорност за това, ако всяко трето лицe, което има достъп до този сайт чрез вашата интернет връзка, е запознато с тези условия за ползване и други приложими общи условия и че то ги спазва.Правата на интелектуална собственост


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ“ ЕООД  е собственик или лицензополучател на всички права на интелектуална собственост на този сайт и на материалите, публикувани на него. Те са защитени от законите и договорите за авторско право по целия свят. Всички такива права са запазени.


Можете да отпечатате едно копие и да изтеглите извлечения от всяка страница или страници от нашия сайт за ваша лична употреба и можете да обърнете внимание на другите в рамките на вашата организация към съдържание, публикувано на този сайт.


Не трябва да се променят хартиените или цифрови копия на материалите, които сте отпечатали или изтеглили по какъвто и да е начин, и не трябва да използвате каквито и да е илюстрации, снимки, видео или аудио онагледявания или каквато и да е графика отделно от придружаващия текст. 


Нашият статус (и този на всеки идентифициран сътрудник) като автори на съдържанието на нашия сайт трябва винаги да се признава.


Не може да се използва част от съдържанието на този сайт за комерсиални цели, без да получите лиценз за това от нас или нашите лицензодатели.Ограничаване на отговорността


Ако сте бизнес потребител, моля, имайте предвид, че „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  не носи отговорност за:

- загуба при реализиране на печалба, продажби, бизнес или приходи;

- прекъсване на бизнеса;

- загуба на очаквани спестявания;

- загуба на бизнес възможност, репутация или репутация; или

- всякакви косвени или последващи загуби или щети.


Ако сте потребител, моля, имайте предвид, че „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  предоставя този сайт само за домашна и частна употреба. 


Вие се съгласявате да не използвате този сайт за каквито и да било търговски или бизнес цели, а „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  не носи отговорност към вас за загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнеса или загуба на бизнес възможност.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД   не носи отговорност за загуба или вреда, причинена от компютърен  вирус, разпространена атака за отказ на услуга или друг технологично вреден софтуер, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на нашия сайт или при изтегляне на каквото и да е съдържание от него или на всеки уебсайт, свързан с него.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, свързани с този сайт. „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  не носи отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат при използването им.


Компютърни Вируси или Опасен Софтуер.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  не гарантира, че нашият сайт ще бъде защитен или без грешки или вируси.


Вие носите отговорност за конфигурирането на вашата информационна технология, компютърни програми и платформа, за да получите достъп до нашия сайт. Трябва да използвате собствен софтуер за защита от вируси.


Не трябва да злоупотребявате с този сайт, като съзнателно да въвеждате вируси, „троянски коне” , „червеи”, „логически бомби” или друг софтуерен продукт или приложение, който е злонамерен или технологично вреден.


Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия сайт, сървъра, на който се съхранява този сайт, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с този сайт.


Не трябва да атакувате нашия сайт чрез атака за отказ на услуга или разпространена атака за отказ на услуга. Нарушавайки тази разпоредба, вие ще извършите престъпление съгласно Закона.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  ще съобщи за всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи, а „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  ще си сътрудничи с тези органи, като им разкрива самоличността ви. В случай на такова нарушение, правото ви да използвате този сайт ще бъде преустановено.Свързване към този сайт


Нямате право да свързвате Сайта без нашето съгласие.Връзки и ресурси на трети страни в нашия сайт


Когато нашият сайт съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за ваша информация.


„АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  няма контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не носи отговорност за тях или за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им.Приложим закон


Ако сте потребител, моля, имайте предвид, че и Вие  и „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  се съгласявате с тези условия за ползване, както и че всички неразрешени спорове  се уреждат съгласно българското  законодателство.Търговски марки


JCB и логото на JCB на този сайт са търговски марки на J.C. BamfordExcavators Limited.Свържете се с нас


Ако имате някакви притеснения относно материали, които се появяват на този сайт, моля, свържете се с нас на посочените данни за контакт:

Телефон: 0700 50 507

Електронна поща:

Централен Офис: office@my-jcb.toolsБлагодарим ви, че посетихте нашия сайт!