МЕНЮ
Your Cart

ГАРАНЦИЯ

Гаранция

Цялостна Гаранция на Производителя JCB (UK) за Вашия инструмент.

 

При  JCB Power Tools,  Вие  получавате гаранция на Производителя със срок до 3 години при условия и организация, описани по-долу в тази гаранция.

 

За периода на гаранцията, нашите гаранционни сервизни дейности, включително изпращането на Вашия повреден уред, са безплатни за Вас, с изключение на бързоизносващите се части, консумативите и всички други условия, които поставят гаранцията на вашия инструмент извън обхвата, определен от Производителя.

 

Моля Ви да се запознаете с точната формулировка на гаранционни условия и вашата отговорност по изпълнението на общата процедура, за което Ви благодарим предварително.

  

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ КЪМ ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

 

Задължителни документи:

При  JCB Power Tools, Вие получавате за лично използвани инструменти до 3 години удължена гаранция.

1. Необходима е разпечатка на регистрация за 3 години гаранция към Електроинструменти JCB Power Tools.

2. Гаранционна карта с коректно попълнени данни;

3. Копие на оригиналния документ за закупуване (фактура/касова бележка).

 

За да бъде валидна Вашата регистрация, данните, вписани в тези документи, трябва да отговарят на данните, които въвеждате в системата за получаване на удължена гаранция. Също така за невалидна гаранционна карта се счита такава, издадена от неоторизиран търговски представител.

При некоректно въведени данни, удължената гаранция се счита за невалидна.

 

Срок на Гаранцията:

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка.

Гаранционен срок за:

Електроинструменти, акумулаторни батерии и зарядни устройства, закупени от:
- юридически лица: 12 месеца;
- физически лица и използвани за непрофесионални цели: 24 месеца

Регистрирани Електроинструменти, акумулаторни батерии и зарядни устройства в срок до 4 седмици от датата на покупката, с регистрация на адрес warranty.my-jcb.tools: 36 месеца


Потребителят е длъжен:

Да се увери, че продукта съдържа всички компоненти, посочени в приложената към него документация, и е във видимо добро състояние в момента на закупуването му;

 

Да се запознае с приложената към продукта документация, съдържаща необходимите за изпълнението на гаранцията изисквания, препоръки и указания;

 

Да провери данните и да се запознае с условията, вписани в гаранционната карта.

 

АДН инструменти и аксесоари ЕООД осигурява гаранция, приложима при изброените условия, чрез безплатно отстраняване на дефектите на инструмента, за които в рамките на гаранционният срок се докаже, че се дължат на дефекти в материала или при производството.

 

От Гаранция са изключени:

 

Правото на гаранция не може да бъде потвърдено, ако предоставеният продукт не може да бъде идентифициран, тоест, ако не може да се разчете серийният номер на фабричната табела или тя липсва.

  • Части и консумативи, които се износват в условията и обхвата на стандартните за този клас продукти условия на употреба: грес, масло, четки, кабели, патронници, и държачи на инструменти, ремъци, вериги, гумени плотове, лагери, о-пръстени, сервизни пакети за профилактика и други;
  • Счупвания, пукнатини по корпуса на инструмента;
  • Дефекти, причинени от лошо поддържане или замърсяване на инструментите;
  • Инструменти със следи от разглобяване, нарушаване първоначалната заводска система на сглобяване, монтаж и демонтаж, смяна на детайли;
  • Дефекти, причинени от използването на нестандартни или износени консумативи;
  • Дефекти, причинени от неспазване на инструкциите за работа;
  • Инструменти, подложени на претоварване - използвани за действия, несъответстващи на техническата характеристика на машината, работа в неподходяща среда и условия, използване не по предназначение;
  • Инструменти с грешно попълнени данни и несъответстващи номера в регистрациите за гаранция 3 години.


При подмяна на инструмента гаранционният срок не се подновява и валидността на гаранцията е съгласно първоначално издадените документи.

 

Важни членове от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП):

Членове: 112-115,119.

Търговска гаранция се предоставя от „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД ,Гр. София, ПК 1303, кв.Илинден, ул.АтанасХранов, бл.71, партер, до вх.Д

Териториален обхват на търговската гаранция: Република България

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

В случай на необходимост от гаранционно обслужване:

Обърнете се към сътрудниците на търговският обект, откъдето сте закупили инструмента

За контакт със сервиза на  „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД

Тел.: 070050507

Email: service@my-jcb.tools

 

 

Лични Данни

Всъответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни 679/2016  „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  обработва следните лични данни на своите клиенти:

Име, фамилия, адрес и телефонен номер, с цел управление на гаранционни случаи на пуснатите на пазара електроинструменти.

 

Нашата политика за поверителност, съдържа подробна информация за това как използваме и защитаваме вашите лични данни, както и правата ви в това отношение и е налична онлайн на www.my-jcb.tools.

Ако имате въпроси или оплаквания относно обработката на вашите лични данни, може да се свържете с корпоративното длъжностно лице по защита на данните на адрес: Гр. София, ПК 1303, кв.Илинден, ул.АтанасХранов, бл.71, партер, до вх.Д или email: office@my-jcb.tools

Жалби , свързани с обработката и съхранението на личните данни могат да бъдат адресирани до надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни, бул.Проф.Цветан Лазаров 2, София 1592, email: kzld@cpdp.bg