МЕНЮ
Your Cart

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Наред с ремонтния сервиз и сервиза за резервни части за професионалните инструменти с марка JCB Power Tools,  „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  Ви предлага и други услуги – ние се грижим за приемане обратно и рециклиране на стари уреди и акумулатори.

Като компания, която предлага продукти на пазара „АДН ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ” ЕООД  се е присъединила към одобрената система и регулация  за рециклиране на стари  уреди и батерии в РБългария. 

Връщането на старите уреди е безплатно. Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

 (Приета с ПМС №351 от 27.12.2012, обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013г.) 

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-ba

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/dokumenti/ba/NaredbaBAr1.pdf